Strona internetowa
Komitetu Wyborczego Wyborców
Grzegorza Cichego

Podsumowanie kadencji

Plan dla Proszowic

Debata

Fragment debaty - Podsumowanie

Fragment debaty - Rewitalizacja

Poparcie od Wicepremier Beaty Szydło

Witamy na stronie internetowej


Komitet został powołany na wybory samorządowe zarządzone na 21 października 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

Pozdrawiamy serdecznie!

Nasi Kandydaci

Grzegorz Cichy

Kandydat na Burmistrza GiM Proszowice

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice od 8 grudnia 2014 roku. Radny Rady Miejskiej w Proszowicach w latach 1998-2006. Był przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego wydział historyczny. Ukończył studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie. Członek zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Kraków. Członek Rady Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Proszowicach. Honorowy prezes LKS Agricola Klimontów. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach.

Marek Miller

Okręg Nr 1

Przedsiębiorca, właściciel zakładu blacharstwa i lakiernictwa samochodowego Millcar. Prezes MKS Nowa Proszowianka, inicjator i organizator trzech edycji „Rajdu Ziemi Proszowickiej”. Mieszkaniec ulicy Krakowskiej w Proszowicach.

Nie wystawiamy kandydata

Okręg Nr 2

Popieramy dotychczasową radną Agnieszkę Artymiak.

Stanisław Hojnor

Okręg Nr 3

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni ławnik sądowy. Od 1990 roku, czyli od powstania Gminy i Miasta Proszowice pełnił funkcje sekretarza w Urzędzie GiM Proszowice. Obecnie na emeryturze. Hobby: praca na działce, historia Polski i historia Kościoła.

Mateusz Warso

Okręg Nr 4

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach. Maturzysta z jednym z najlepszych wyników. Absolwent Szkoły Muzycznej w Żębocinie. Student I roku Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wolontariusz Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach oraz Światowych Dni Młodzieży. Członek Szlachetnej Paczki.

Paweł Gajda

Okręg Nr 5

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pedagog, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach. Ławnik sądowy. Specjalista w zakresie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach rozwojowych oraz wzmacniania kompetencji rodzicielskich. Inicjator wielu akcji społecznych integrujących system rodziny. Muzyk zespołu Prokoncepcja oraz Riposta Band.

Anna Gudowska

Okręg Nr 6

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach, obecnie studentka V roku E-Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszkanka osiedla Nr 4 w Proszowicach.

Jacek Szwajca

Okręg Nr 7 - Stogniowice, Przezwody, Górka Stogniowska

Strażak z Zakładowej Straży Pożarnej SOPiRG ArcelorMittal, mieszkaniec Górki Stogniowskiej.

Monika Kowalska-Maj

Okręg Nr 8 - Ostrów, Kadzice, Teresin, Posiłów

Magister inżynier Ochrony Środowiska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie.

Mieczysław Krzynówek

Okręg Nr 9 - Klimontów, Szreniawa

Sołtys wsi Klimontów, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Klimontów, członek Rady Parafialnej Parafii w Klimontowie. Wspierający LKS Agricola Klimontów i KGW Klimontów. Hobby: rolnictwo ekologiczne i ziołolecznictwo.

Marek Mazurek

Okręg Nr 10 - Opatkowice

Radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach, sołtys Opatkowic w latach 2006 - 2014, emerytowany strażak Państwowej Straży Pożarnej. Członek Rady Parafialnej Parafii w Proszowicach. Hodowca koni, kolekcjoner starych motocykli.

Andrzej Nowak

Okręg Nr 11 - Szczytniki, Szczytniki-Kolonia, Makocice

Sołtys Szczytnik, przewodniczący Gminnego Koła Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli Gminy i Miasta Proszowice, skarbnik OSP Szczytniki. Członek Rady Parafialnej.

Paweł Gudowski

Okręg Nr 12 - Jazdowiczki, Gniazdowice, Łaganów, Szklana

Absolwent Studium Rolniczego. Rolnik, prowadzi gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji warzyw, mieszkaniec Jazdowiczek.

Jacek Mączka

Okręg Nr 13 - Żębocin, Jakubowice, Kowala, Więckowice

Pracownik ArcelorMittal w Krakowie, mistrz zmianowy na wydziale walcowni BTL. Członek OSP Więckowice.

Grzegorz Smutek

Okręg Nr 14 - Kościelec, Mysławczyce, Piekary, Ciborowice

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im Edukacji Narodowej w Krakowie - specjalność Administracja Samorządowa i Praca Socjalna. Członek zarządu OSP Kościelec. Założyciel Orkiestry Dętej Floriana w Kościelcu.

Grzegorz Buczek

Okręg Nr 15 - Koczanów, Czajęczyce, Bobin, Wolwanowice

Rolnik, inżynier, absolwent kierunku Zarządzanie Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Sekretarz OSP Koczanów. Mieszkaniec Czajęczyc.

Dokumenty


KWW Grzegorza Cichego możesz wesprzeć przekazując środki bezpośrednio na nr konta:
63 1020 2906 0000 1502 0415 3805.

Wpłaty mogą dokonywać wyłącznie osoby mieszkające w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Można je zrealizować tylko poprzez przelew z konta osobistego. Wpłaty na partię tytułem darowizny nie mogą przekroczyć 19 755 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.

Formularz Kontaktowy


NIP: 6821777945
REGON: 381208627Adres korespondencyjny:


Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Cichego

Adres: Klimontów 110

32-112 Klimontów


Telefon +48.3866097